W przypadku drewna opałowego nie jest to problem, ale w przypadku obróbki drewna duże naprężenia powodują pękanie drewna i jego nieprzydatność. Normalne czasy suszenia w celu uzyskania minimalnej kontroli przypraw (pęknięcia) w 25 mm (1 cal lub 4/4 tarcicy) Dąb Czerwony wynosi od 22 do 30 dni, a w 8/4 (50 mm lub 2 cale) od 65 do 90 dni.

Tarcica a suszenie w piecu

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwie metody suszenia drewna:

  • suszenie naturalne lub na powietrzu
  • sztuczne suszenie

Osuszanie powietrza Osuszanie drewna na powietrzu to suszenie drewna poprzez wystawienie go na działanie powietrza. Technika suszenia na powietrzu polega głównie na wykonaniu stosu tarcicy (z warstwami desek oddzielonymi naklejkami) na podniesionych fundamentach, w czystym, chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Szybkość suszenia w dużej mierze zależy od warunków klimatycznych oraz od ruchu powietrza (ekspozycji na wiatr). W celu pomyślnego osuszenia na powietrzu należy zapewnić ciągły i równomierny przepływ powietrza przez stertę drewna (Desch i Dinwoodie, 1996). Więcej na temat suszenia drewna na https://consultor-drewno.pl/tarcica/.

Stopień utraty wilgoci można kontrolować poprzez powlekanie desek dowolną substancją, która jest stosunkowo nieprzepuszczalna dla wilgoci; zwykły olej mineralny jest zazwyczaj dość skuteczny. Powlekanie końców kłód olejem lub grubą farbą poprawia ich jakość po wysuszeniu. Owijanie desek lub kłód w materiały, które umożliwiają pewien ruch wilgoci, zazwyczaj działa bardzo dobrze pod warunkiem, że drewno jest najpierw zabezpieczone przed infekcją grzybiczą powłoką w benzynie/gazolinie lub oleju. Olej mineralny zwykle nie wsiąka więcej niż 1-2 mm pod powierzchnię i jest łatwo usuwany przez struganie, gdy drewno jest odpowiednio suche.

Korzyści: Stosowanie tej metody suszenia może być tańsze (nadal istnieją koszty związane z magazynowaniem drewna oraz wolniejszym procesem wprowadzania go na rynek), a suszenie powietrzem często prowadzi do uzyskania drewna wyższej jakości, łatwiejszego do obróbki niż suszenie w piecu.

Wady: W zależności od klimatu suszenie drewna na powietrzu trwa od kilku miesięcy do kilku lat.

Stara więźba dachowa i tarcica

Tarcica – warunki dla uzyskania określonych profili suszenia

Proces sztucznego lub „piekarniczego” suszenia polega zasadniczo na wprowadzeniu ciepła. Może to być bezpośrednio, przy użyciu gazu ziemnego i/lub energii elektrycznej, lub pośrednio, poprzez podgrzewane parą wymienniki ciepła. Alternatywą jest również energia słoneczna. Celowe sterowanie temperaturą, wilgotnością względną i cyrkulacją powietrza tworzy przy tym zmienne warunki dla uzyskania określonych profili suszenia. W tym celu drewno układa się w komorach wyposażonych w urządzenia kontrolujące temperaturę atmosferyczną, wilgotność względną i tempo cyrkulacji.

Suszenie w komorze jest sposobem na przezwyciężenie ograniczeń wynikających z nierównomiernych warunków atmosferycznych. W przypadku suszenia w piecu, podobnie jak w przypadku suszenia powietrzem, medium suszącym jest nienasycone powietrze. Prawie wszystkie rodzaje drewna na świecie są suszone w piecach przemysłowych.