Aleksandra WojtaszekALEKSANDRA WOJTASZEK – dyrygent, aranżer, psycholog 

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (psychologia) oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (dyrygentura chóralna) w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (menadżer kultury) oraz w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (psychologia muzyki). Doktorat z dyrygentury uzyskała na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, a w ramach pracy doktorskiej zajęła się kształtowaniem wokalnej stylistyki brzmieniowej różnych epok. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach dyrygenckich w Europie (Siena, Berlin, Oxford).


Jest kierownikiem artystycznym i menadżerem założonego przez siebie w 2006 r. zespołu wokalnego INSPIRO Ensemble. Od 2004 r. pracowała również z siedmioma innymi chórami (m.in. jazzowym, dziecięcym, żeńskim czy akademickim), realizując wszechstronne projekty koncertowe. Napisała ponad 100 opracowań chóralnych polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej wykonywanych przez wiele chórów w Polsce.


Współpracuje z poznańskimi uczelniami wyższymi. Równolegle prowadzi szkolenia psychologiczne oraz warsztaty, konsultacje i doradztwo w zakresie emisji głosu, wystąpień publicznych, wizerunku dla dyrygentów, śpiewaków, nauczycieli i instruktorów, a także dla uczelni, urzędów, firm. Jest kuratorem ogólnopolskiego programu Narodowego Forum Muzyki "Śpiewająca Polska", jest też psychologiem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, z ramienia którego prowadzi w Poznaniu Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla szkół artystycznych województwa wielkopolskiego.